خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

خشم کانه

 

هُفکــــــه دا قوســـــــی که بو گرما می دا

اَفتـــــــــــو تنـــدم اوهــــــــل مروا مـی دا

از تو کُهبـــــــاد کِلــــــــون آســـــــــــمون

اور گتــــــو قــــــاره ی غـــــــــــرا می دا

قطره ی اشــــــــکی ری مِرزِنگ ســیاش

خبــــــر از بارون سیــــــل آســــــا می دا

داس تیـــــــز غــُـــرتراق دوش نِیـــــــــی

بازیـــــــار فرمـــــــون بـــــــــّرا مــــی دا

مشـــکِ ش ِ خالـــی که یکشــــــه آسمون

اُ دره انــــــــگار صــــــدِی دریــــا می دا

پاک پلشــــــت آوی توری چــــاو و چمل

کوچ گرما خبــــــــر از ســـــــرما می دا

گاچـــــی دودو می که تو ســـــامون باغ

دیمشـــــــه هی دومن و بــــــــــالا می دا

شنـــــگــُد زردو وعطــــــــر گیرقــــــلا

زُر می خرد و خوش خوشی ماما می دا

جیـــــکه و کُـــــّرات و ماس ِ میش و بــز

بــــــو خوراک وَلـــــمی سی ناشتا می دا

باز ســـــوز ویمو خشم کانه ی خـومون 

بارون دیگنـــــی  ئـــــی یه مــروا می دا

 

   + بـی رُخ ; ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٢
comment نظرات ()