خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

نماز

   + بـی رُخ ; ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٩
comment نظرات ()

خوش باش

گیرم که مرا مجاب کـــردی   خوش باش

تهمت زدی و خراب کـــردی   خوش باش

آن روز کـه با خـودت گـلاویــــز شـــــدی

گر آینـــه را مجـاب کـــردی    خوش باش

   + بـی رُخ ; ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٧
comment نظرات ()

عاقبت این نردبان ...

   + بـی رُخ ; ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢۱
comment نظرات ()

آاای دنیا ...

به هــــــر کس  می نگـــــرم

در شکایتـــــــــــــ استــــــــــــــــــــ

در حیـرتــــــــــــــم

که لـذتـــــــــــــــــــــــــ دنــیا

به کام

کیستــــــــــــــــــــــــــ  ؟

   + بـی رُخ ; ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۱٧
comment نظرات ()

ما ...

ما

دو شاخه یک درختیم

کاش

باد از هر دو سو می وزید ...

   + بـی رُخ ; ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۸
comment نظرات ()

سپاســــــــــگزارم

خدایا !

از تو بخاطرِ

چشم هایم که می بینند

گوش هایم که می شنوند

دست ها و پاهایم که حرکت می کنند

و عزیزانـی که کنارم هستند

سپـاســــــــــگزارم

   + بـی رُخ ; ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢
comment نظرات ()