خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

قــــــصه ی عشق

سر بر شانه  خدا بگذار

تا قصه عشق را چنان زیبا 

بخواند...

که نه از دوزخ بترسی
 
و نه از بهشت ...

به رقص درآیی ...

قصه عشق ، انسان بودن
ماست...

   + بـی رُخ ; ۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۳/۱
comment نظرات ()

بالا را نگاه کن ...

روزی مهندس ساختمانی، از طبقه ششم میخواهد که با یکی

از کارگرانش حرف بزند خیلی او را صدا میزند اما به خاطر شلوغی

و سرو صدا، کارگر متوجه نمیشود. به ناچار مهندس، یک اسکناس

10 دلاری به پایین می‌اندازد تا بلکه کارگر بالا رو نگاه کند

کارگر10  دلار را برمی‌دارد و تو جیبش می‌گذارد و بدون اینکه بالا را

نگاه کند مشغول کارش می‌شود

بار دوم مهندس 50 دلار می فرستد پایین و دوباره کارگر بدون

اینکه بالا را نگاه کند پول را در جیبش می‌گذارد

بار سوم مهندس سنگ کوچکی را می‌اندازد پایین و سنگ به سر

کارگر برخورد می‌کند در این لحظه کارگر سرش را بلند می‌کند و

بالا را نگاه می‌کند و مهندس کارش را به او می‌گوید

این داستان همان داستان زندگی انسان است، خدای مهربان

همیشه نعمت ها را برای ما می‌فرستد اما ما سپاسگزار نیستیم

اما وقتی که سنگ کوچکی بر سرمان می‌افتد که در واقع همان

مشکلات کوچک زندگی اند، به خداوند روی می آوریم

بنابراین هر زمان از پروردگارمان نعمتی به ما رسید لازم است

سپاسگزار باشیم قبل از اینکه سنگی بر سرمان بیفافتد

   + بـی رُخ ; ٧:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢۸
comment نظرات ()

سقـــــوط ...

شیـــــــــرجـه های نرفتـــــــه

گاهـــــــــی

کـوفتـــــــــگی های عجیبــــــی

به جا مــــــی گذارنـــــــد ...

 

آلبــــــر کامـــــو

   + بـی رُخ ; ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٥
comment نظرات ()

خوش به حالت خدا جون !

خـدا جـون

خوش به حالتــــــــــــــــــــ

که همـه جا هستـــی !

ما که هر جا باشیـــم

دلـــــــــــــمون

واســه یه جای دیگه

تنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــ می شه !

   + بـی رُخ ; ۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱۱
comment نظرات ()

خدایا ! بگیـر ...

خدایا ...

همه از تــو می خواهنـــــــد  "بدهـــــی"

اما ، مــن از تــو می خواهــم  "بگیــــری"

خستـــــگی ، دلتنـــــگی و غصــــه ها را

از لحـظه لحـظه روزگار هـمه آنـــهایـی که

دوستــشان دارم .

 

   + بـی رُخ ; ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٧
comment نظرات ()

مـــــردِ واقعی

یک مــــردِ واقعـی

همانطوری با همسرش رفــتار می کنـــد

که می خواهد مـــردِ دیگــــری

با دختـــــرش رفتار کنــــــــــد

   + بـی رُخ ; ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٥
comment نظرات ()