خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

بازسازی دنیا

پدر روزنامه می‌خواند اما پسر کوچکش مدام مزاحمش می‌شد. حوصله پدر سر رفت و 

صفحه‌ای از روزنامه را که نقشه جهان را نمایش می‌داد جدا و قطعه قطعه کرد و به

 پسرش داد.

"بیا! کاری برایت دارم. یک نقشه دنیا به تو می‌ دهم، ببینم می‌توانی آن را دقیقاً همان

 طور که هست بچینی؟" و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. می‌دانست پسرش تمام روز

 گرفتار این کار است. اما یک ربع ساعت بعد، پسرک با نقشه کامل برگشت.

 پدر با تعجب پرسید: "مادرت به تو جغرافی یاد داده؟"

 پسر جواب داد: "جغرافی دیگر چیست؟ پشت این صفحه تصویری از یک آدم بود. وقتی 

 توانستم آن آدم را دوباره بسازم، دنیا را هم دوباره ساختم."

   

 آموزه های حکایت :

   

-   در حل مسئله باید به ابعاد مختلف مسئله توجه کرد.

   

 - برخی اوقات حل یک مسئله به روش غیرمستقیم امکان پذیر است.

   

- حل یک مسئله ساده‌ تر ،ممکن است منجر به حل یک مسئله پیچیده ‌تر شود.

   

- اگر آدم ها درست شوند، دنیا درست خواهد شد.

     

   + بـی رُخ ; ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱
comment نظرات ()