خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

تبلور اندیشه در زنان نامدار

 

کلمات پر طمطراق بسیارند، اما اعمالی که با آن ها مطابقت کنند، اندک اند.

 (ابیگل آدامز)


بهترین راه آزمایش انضباط ،مشاهده ی عدم وجود آن است.

(کلارا بارتون)


اگر بتوانم از شکستن قلبی جلوگیری کنم، زندگانی ام بیهوده نبوده است.

(امیلی دیکینسون)


پیروزی بدون تکاپو، میسر نمی شود.

(ویلما رودولف)


آموخته ام که مردم آن چه را می گویید فراموش می کنند، آن چه را که کرده اید فراموش

می کنند،اما هرگز فراموش نمی کنند که چه احساسی در آن ها به وجود آوردید.

(مایا آنجلو)


موفقیت ام را مدیون هرگز بهانه نیاوردن ام هستم.

(فلورانس نایتینگل)


یک عمل محبت آمیز به هر سو ریشه می دواند، ریشه ها می رویند و درخت ها سبز می

شوند.

(آملیا  ایرهارت)


قدرت، شهامت و اعتماد ،حاصل تجربه ی ترس زدایی هاست.

باید کاری را بکنید که می اندیشید نمی توانید انجام دهید.

(النور روزولت)


چهره ات را رو به خورشید کن تا سایه ها را نبینی.

(هلن کلر)


مردها: حقوق شان و نه چیزی بیشتر. زن ها: حقوق شان و نه چیزی کمتر

(سوزان آنتونی)


همه باید بکوشیم که نادرست را درست کنیم. گلایه کردن کارساز نیست.

(ژاکلین کندی اوناسیس)


برای پیروزی شاید مجبور شوی که چندین بار ستیز کنی.

(مارگارت تچر)


من مدادی کوچک در دست خدایی هستم که به جهان نامه می نویسد.

(مادر ترزا)


این جا و اکنون چیزی ست که دارا هستیم. تنها نیاز ما درست عمل کردن است.

(آن ریچاردز)


بهترین دست آورد زندگی، توان اتکا به همدیگر است.

(اودری هپبورن )

 

   + بـی رُخ ; ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()