خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

یا رب

یا رب بوداز بود تو بود همه کس

ظلی ز نمود تو،نمود همه کس

موجود زجود تو،وجود همه کس

هم بر تو بود باز ورود همه کس

   + بـی رُخ ; ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۳۱
comment نظرات ()