خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

شاملو

روزی مـــا دوبــاره کبــوتــر هــایمــان را پیــدا خواهیــم کــرد...

و مهــربــانــی دســـت زیـبــایـــی را خواهد گرفت

   + بـی رُخ ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۳
comment نظرات ()