خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

نوروز ایرجو

کمتر کسی است که در جنوب با شعر و نام

                       "استاد  ایرج شمسی زاده"

نا آشنا باشد؛ استاد مسلم و بی بدیل محلی سرایی دراستان بوشهر

         "بهاریه" بی مانندش را آذین ببخش "خشم کانه" می کنم

 

نوروز اییا  اُمرُو ، صبا ، آخر زمسونه بیو

بندشک دورِ گندمل می بلبل ایخونه بیو

 

گل ور کشیده تا کمر ، زَنگُل در اُومَه سر و سر

سر کاکُلل بسه کپر ، تاج بیابونه بیو

 

غاچ برنجوکی خشه ، وقتی که چاله پر تشه

دیَه دلم وَش نیکشه ، از بس  فراوونه بیو

 

هم بال زرد گازرین ، هم کرم نوروزی ببین

قافله کُشک مثل نگین ، ری اسب شیطونه بیو

 

سر پیر ، گُل چاس ایپزه ، هم گز گزو پاشَ ایگزه

هم کار گل روغن دزه ، چربیش که نیمونه بیو

 

محشر گرفته دور اُو ، پر تا پر وابیده گُروُ

هر بــــانـــدی گیر شنو ، من اُوه بارونه بیو

 

سه تشک سر پر شودرل ، می خال سر لوُ  دهترل

قلا حونی کموترل ، اُمروُز مهمونه بیو

 

دهتر من رهَ بسه صف ، ایرن شوُهَ سی یه علف

ری صورتل مثل صدف ، مُرواری غلطونه بیو

 

سینۀ سفید مرمری ، بــــِر  زَ میون رو سری

مهَ سر زده جلدی وری ، شوُ نور بارونه بیو

 

گـــُه سی مِلوُ : گل گودری ، بی جیکه کن برابری

چاری شدَمبوُ نیتری ، یُو مهلی اعیونه بیو

 

کُردک شَ کِرد چیپون برش ، چمته شَ بس پر کمرش

نی شَ نها او تی ترش ، ناشتاش پرُه نونه بیو

 

ای پـــرپـــروک یارمهَ بجو ، هُمار من گوشش بگو

عید بیوُ تی ایرجو ، سیت عیدی ایسُونه بیو


بندشک : گنجشک

گازرین ، قافله کُشک و اسب شیطون :

هر سه از حشرات بسیار زیبا می باشند که در ایام

سرسبزی طبیعت در جنوب به وفور یافت می شوند

بانده : پرنده

سه تشک : سار

شودرل : شبدر ها

شوُهَ : علف زارهای اطراف شهر یا روستا

بــِــر زَ : درخشید

گــُه : گفت

شدَمبو : نوعی گل خوشبو در جنوب

مهلی : خیلی ، بسیار

کُردک : تن پوشی که از نمد درست می کنند

چمته :‌بقچه

پرپروک : پروانه

هُمار : به آرامی، یواشکی

   + بـی رُخ ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
comment نظرات ()