خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

محمد غلامی

گزیده ی شعر و زندگی شاعران دشتستان

 

رها ز منت باران

                                                            

                                                                 محمد غلامی

 

نام تو گل

نام تو زیباترین بهانه ی هستی

نام تو باران ...


آقای محمد غلامی معلمی دوست داشتنی و نمونه است

و شاعری خوش ذوق و هنرمندی فرهیخته.

در مقدمه "رها زمنت باران" می نویسد:

(شعر ، همه دل خوشی من است. سال هاست با شعر دشتستان زیسته

و آنچه داشته ایم و داریم را به احترام نگریسته ام.

هر زمان سری میان سرها در آمد یا کتابی به چاپ رسید

و یا در این"روزگار غریب"، جوانی با واژه روزگار گذراند شعری سرود،

احساس سربلندی و غرور نمودم و از روزی که به جمع آوری این مجموعه

نیت کردم، معتقد بودم و هستم که باید همه را عاشقانه دوست داشت

می توان از شعر امروز دشتستان، دفتری یک دست فراهم آورد.

می توان شعر دیروز دشتستان را یک جا جمع آوری کرد.

می توان مجموعه ای مستقل از زنان شاعر دشتستانی ارائه داد و می توان ...

آنچه در این مجموعه می خوانید،چکیده ای از همه ی این هاست)

 

عزیز دل محمد غلامی در  "رها ز منت باران"

از یک صد و هشتاد تن از شاعران دشتستان بزرگ یاد کرده

و نمونه ای از اشعارشان را به دیده خوانندگانش نشانده

دست مریزاد محمد عزیز

   + بـی رُخ ; ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱٩
comment نظرات ()