خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

بوشـهری نماهای هیات ...

 

وقتی به دیاری می روی که در آن غریبی، هیچ چیز و هیچ کس به اندازه ی دیدن یک

همشـهری موجب آرامش و دلگرمی ات نمی شود؛ حتی اگر ایشان را نشناسی و

با وی همـکلام نشوی.

وقتـی در دیار غربت همشهریت را می بینی دلت قرص می شود و اعتماد به نفست

افزایــش میابـد، احساس امنیت می کــنی، پشتوانه داری و... دیگر غم غربت را چـه

باک.

اما امــان از روزگاری که همـین همشــهـری در همان دیار غربت از سادگی و حُسـن

نیت تــو سوء استــفاده کنــــد و کلاهــی سرت بـگذارد که تا روی شانه هـایت پایین

بیایــد .

می خواستم پرده از چهـــــــــــره ی عده ای بوشـهری نما بردارم که تحـت عـنوان

هیات....چـه جـفا ها و بـــی حــــرمــتی ها که به اهــــل هـنـــــر و فـرهنـــگ

بوشــــهر روا می دارند و با سوء استـفاده از مهربانی و سادگی جنوبی ها چگونـه

حق ایشان را پایمال کرده و می خورند و می برند ... اما

اما به حــــرمت تمامی "بوشهـری های" مهـــربـان، خونــگرم و دوسـت داشتنیِ

"مقیم پایتخت" که عِرق جنوبــــی و صفا و سادگی شان، پایمــــــــــال زرق و برق

کلان شهر تهران و آلـوده ی دود و سر و صـــدایِ  ترافیــــــــــک سرسام آور آن دیـار

نشده و هزینه سنگین زندگی در مرکـز را به مدد تخصص و درایـــت  و کار صادقــانه

خویـش، شرافتـمــندانه تامین مـی کنند،نه از راه کــلاه بـرداری و سوء استـفاده از

هنــــــــــــــر دیگران،و سپاس از "انجمن بوشهری های مقیم تهران" که بحق

نمایندگان شایسته این خطه از ایران زمین در پایتخت کشور عشق هستند و به

احتـــــــــــــرام تهـرانی های اصیل و نجـیب که مــرام و مردانگـــی ایشان زبانـــزد

خاص و عام است، نامی از بـوشـهری نمــاهای هیـات ..... نمی برم ؛ اما

هشـدار می دهــم و از هنرمنـــدان و اهل ادب استان می خــواهـم که مراقب

این "کلاه برداران" باشند

   + بـی رُخ ; ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۳٠
comment نظرات ()