خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

زیـــر آب زدن

 

زیـرآب ، در خـــانـــه های قدیـــــمی تا کمــــتر از صـــــد سـال پیش

که لــوله کــشی آب تصفیه شده نـــــبود معنـــی داشت 

زیرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده که برای خالی کردن آب ، آن را

باز می کـردنـــد ، این زیرآب به چاهی راه داشت

روش باز کردن زیرآب ایــن بود که کسی درون حـوض می رفت و زیرآب

را باز می کرد تا لـجن تـه حوض از زیرآب به چـاه برود و آب پاکـیزه شود 

در همــــان زمــان وقتی با کــــسی دشمنی داشتند. برای اینکه به او

ضـربه بزنند زیرآب حــــوض خانه اش را باز می کردند تا همه آب تمیزی

را که در حــوض دارد از دست بدهد 

صاحب خانه وقتـــــی خبردار می شد خیلی ناراحت مــی شد چون بی

آب می ماند این فرد آزرده به دوستانش می گفت :

« زیــــرآبــــــم را زده انــــد. »

ایــن اصطلاح که "زیــــرآبـــش را زدند" ریـــــشه از همیـــــن کار دارد

که چندان دور هم نبوده است

   + بـی رُخ ; ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٥
comment نظرات ()