خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

زنـــــــــده بـمـــــــــون

 
زنــــده بـمـــون

شب ها زود بخواب ، صبح ها زودتر بیدار شو
 
نرمش کن ، بدو، کم غذا بخور

هر چند وقت یک بار نقاشی بکش

در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن

سفید بپوش

آب نبات چوبی لیس بزن

بستنی قیفی بخور

به کوچکتر ها سلام کن

شعر بخون ، نامه ی کوتاه بنویس

زیر جمله های خوبی که تو کتاب ها هست خط بکش

به دوست های قدیمیت تلفن بزن

شنا کن

هفت تا سنگ تو آب بنداز و هفت تا آرزو بکن

چای بخور و برای دیگران چای دم کن

مادرت رو بغل کن ، مادرت رو ببوس

به پدرت احترام بذار و حرفاش رو گوش کن

دنبال بازی کن ، اگر نشد وسطی بازی کن

به برگ درخت ها دقت کن ، به بال پروانه ها دقت کن

قاصدک ها رو بگیر و فوت کن

خواب ببین ، از خواب های بد بپر و آب بخور

چرخ و فلک سوار شو، پشمک بخور

کوه برو، هرجا خسته شدی یک کم دیگه هم ادامه بده

خواب هات رو تعریف نکن، خواب هات رو بنویس

بخند، چشم هات رو روی هم بگذار

شیرینی بخر

با بچه ها توپ بازی کن

برای خودت برنامه بریز

قبل از خواب موهات رو شانه کن

به سر خودت دستی بکش

خودت رو دوسـت داشـته باش

   + بـی رُخ ; ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱٥
comment نظرات ()