خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

گوزن سرزمین من


لوئیجی دلاپانته تفنگ شکاری همسایشان را قرض گرفت تا به شکار
برود تا شایـد با شکاری خانواده ۸ نفره گرسنه خود را سیر کند.
از این جمع پسر ۱۰ ساله او آندره آ گفته بود که حاضـر است گرسنه بماند و بـمـیرد
ولی از گوشت حیوان شکار شــده نخورد و این عقیده
خود را دیشب به پـدرش گفته بود.ولی لوئیجی چاره ای دیگر نداشت

از میان انبوه درختان جنگل ، رنـــگ خوشــرنگ قهــوه ای گـوزنـی را
دید و گوشه ای کوچک از شاخ سفید او را،پس بیدرنگ نشانه گرفت
و شلیک کرد و مطمئن از اینکه شـــکار را زده سگ پشمـالــو و تنبـل
خودش به اســـم کاتی را باز کرد تا محل شکار را پیدا کند .
بدنبال سگش راه افتاد نزدیک محل که شـــد، قطرات خون را دیـــد و
نزدیک و نزدیکتر …

اما ســـگش دیگر جلــوتر نمی رفت و لوئیجی از ترس اینــــکه مبادا اشتباها گراز یا خرسی را زخمی کرده و این دو حیوان اگر زخمـــی
شوند بسیار خطـــرناکند همانجا ماند تا اینکه صــدای ناله ای شنید صـــــدای انسانی زخمی .
با شتاب جلــــوتر رفت و پســـــرش آندره آ را نیمه جان یافت باکــت
بلندش به همان رنــگ قهــــوه ای رنگ و کاغذی خون آلود در دستش
پدر و پسر فرصت رد وبدل کردن حرفی را پیدا نکردند و آندره آ در دم
جان سپرد .
پسر انگار فقــط می خواست فقــــط یکبار دیگر چهره پدر را ببیـــند .
پس از لحظاتــی حزن آلـــود، لوئیجی کاغذ را از دست پســــرش
گـرفت . کاغــــذی رسمـی از روزنامه کوریره دلا سرا بدین مضمون :

جناب آقای لــوئیجی دلاپانته نظـــر به اینکه داستان گــوزن سرزمین
من پســـر شــما آندره آ در جشنـــواره داستان نویسی ناحیه میلان
حائز رتبه اول شده و جایـزه 20000 یورویی این مسابقه را از آن خود کــــرده خواهشمند است جـهـت دریافت جایـــزه به همـــراه آندره آ
در ســوم ژوئن در سالن روزنامه در میلان حضور بهم رسانید
در ضمــن بلیط رفت و برگشت برای شما فرستاده شـــــــده است .
در ضمن در کنار داستان زیبای پســـرتان نامه ای هم بـــود از وضع
بسیار بــــد مادی خانواده شما که این روزنامه افتـــخار دارد تا شما
را برای دفتر پذیرش آگهی این روزنامــه در جنوا استخــــدام نماید با
شرط اینکه تمامــــی داستانـــهای آندره آ تا سن بیست سالگی در انحصار روزنامه برای چاپ باشد .

   + بـی رُخ ; ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢٢
comment نظرات ()