خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

نیمـــــــــــــــــرو


خانمها چطور نیمرو درست میکنن؟
 

۱-ماهیتابه را میزارن رو گاز

۲- توی ماهیتابه روغن میریزن

۳- اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن میکنن

۴- تخم مرغها رو میشکنن و همراه نمک توی
 
ماهیتابه میریزن

۵- چند دقیقه بعد نیمروی آماده رو نوش
 
جان میکننآقایون چطور نیمرو درست میکنن؟
 

۱- توی کابینتهای بالایی آشپزخونه دنبال
 
ماهیتابه میگردن

۲- توی کابینتهای پایینی دنبال ماهیتابه
 
میگردن و بلاخره پیداش میکنن

۳- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن

۴- توی ماهیتابه روغن میریزن

۵- توی یخچال دنبال تخم مرغ میگردن

۶- یه دونه تخم مرغ پیدا میکنن

۷- چند تا فحش میدن

۸- دنبال کبریت میگردن

۹- با فندک اجاق گاز رو روشن میکنن و بوی
 
سرکه همراه دود آشپزخونه رو بر میداره

۱۰- ماهیتابه رو میشورن (بگو چرا روغنش
 
بوی ترشی میداد )!

۱۱- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و
 
توش روغن واقعی میریزن

۱۲- تخم مرغی که از روی کابینت سر خورده
 
و کف آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاک
 
میکنن

۱۳- چند تا فحش میدن و لباس میپوشن

۱۴- میرن سراغ بقالی سر کوچه و ۲۰ تا تخم
 
مرغ میخرن و برمیگردن

۱۵- تلویزیون رو روشن میکنن و صداش رو
 
بلند میکنن

۱۶- روغن سوخته رو میریزن توی سطل و
 
دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن

۱۷- تخم مرغها رو میشکنن و توی ماهیتابه
 
میریزن

۱۸- دنبال نمکدون میگردن

۱۹- نمکدون خالی رو پیدا میکنن و چند تا
 
فحش میدن

۲۰- دنبال کیسهء نمک میگردن و بلاخره
 
پیداش میکنن

۲۱- نمکدون رو پر از نمک میکنن

۲۲- صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و
 
میدون جلوی تلویزیون

۲۳- نمکدون رو روی میز میذارن و محو
 
تماشای فوتبال میشن

۲۴- بوی سوختگی رو استشمام میکنن و میدون
 
توی آشپزخونه

۲۵- چند تا فحش میدن و تخم مرغهای سوخته
 
رو توی سطل میریزن

۲۶- توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن

۲۷- با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن

۲۸- صدای گــــــــــل رو از گزارشگر
 
فوتبال میشنون و میدون جلوی تلویزیون

۲۹- سریع برمیگردن توی آشپزخونه

۳۰- تخم مرغهایی که با ذرات تفلون کنده
 
شده توسط چنگال مخلوط شده رو توی سطل
 
میریزن

۳۱- ماهیتابه رو میندازن توی سینک

۳۲- دنبال ظرفهای مسی میگردن

۳۳- قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن
 
و توش روغن و تخم مرغ میریزن

۳۴- چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن

۳۵- یاد نمک میفتن و میرن نمکدون رو از
 
کنار تلویزیون برمیدارن

۳۶- چند ثانیه فوتبال تماشا میکنن

۳۷- یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه

۳۸- روی باقیماندهء تخم مرغی که کف
 
آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن

۳۹- چند تا فحش میدن و بلند میشن

۴۰- نمکدون شکسته رو توی سطل میندازن

۴۱- قابلمه رو برمیدارن و بلافاصله ولش میکنن

۴۲- چند تا فحش میدن و انگشتهاشون که سوخته
 
رو زیر آب میگیرن

۴۳- با یه پارچه تنظیف قابلمه رو برمیدارن

۴۴- پارچه رو که توسط شعله آتیش گرفته زیر
 
پاشون خاموش میکنن

۴۵- نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن
 
و چند تا فحش میدن
 
 

   + بـی رُخ ; ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٤
comment نظرات ()