خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

باران

محکم ببار

 

باران

 

نم نم

 

علاج من نیست

 

***

تک تک کوچـــه های این بنـــدر

شاهـــد بوســـــه های ما بودند

گاه باران ، مــن و تـــو و دکه

چای و قهـــوه ، دوای ما بـودند

زیـــر باران چه ها نمــی کردیم

همـــه جا کوچـه های ما بودنــد

 

***

 

زیر باران بیا قدم بزنیم

حرف نشنیده ای به هم بزنیم

نو بگوییم و نو بیندیشیم

عادت کهنه را به هم بزنیم

و زباران کمی بیاموزیم

که بباریم و حرف کم بزنیم

کم بباریم اگر، ولی همه جا

عالمی را به چهره نم بزنیم

چتر را تا کنیم و خیس شویم

لحظه ای پشت پا به غم بزنیم

سخن از عشق خود بخود زیباست

سخن عاشقانه ای به هم بزنیم

قلم زندگی به دست دل است

زندگی را بیا رقم بزنیم

«سالکم» قطره ها در انتظار تواند

زیر باران بیا قدم بزنیم


مجتبی کاشانی

   + بـی رُخ ; ٩:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢۸
comment نظرات ()