خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

لذت هایت را به زبان بیاور

ساختار کوچک هیپوتالاموس در مغز ماده ی آزاد کننــــده ی هورمونــــی
 
را ترشح می کندد به نام کورتیکوتروفیناین ماده به همـراه هورمــونش
 
وظیفه ی تامین انرژی لاز م بدن برای مقابله با استرس و شرایط بحـــران
 
اضطراب را دارد. در واقع همان چیزی ست که به بدن کمک می کند بتواند
 
مدیریت هیجان داشته   باشد...
 
اما عــــــمر این ماده فقط یک سال است و گاهی به صورت خودکار درمغز
 
ترشح می شود حال چه چیز باعث ترشح این ماده مهم در بدن مـــــی شود
 
که ما بتوانیم در مواقع بحران با استرس و اضطراب کنار بیاییم .
 
 پروفسور سمیعی
 
(جراح بزرگ مغز و اعصاب در آلمان و البته یکی از بزرگترین پزشکان مطرح در دنیا) 
 
تحقیقاتی انجام داد برای دانستن این مطلب که چه چیزهایی باعث ترشـــح
 
بیشتراین ماده در برخی افراد و یا قطع و تاخیرترشح درفرد دیگر میشود
 
نتیجه ی تحقیقات برای علم روانشناسی بی نظــــیر بود
 
و بسیار جالب :
 
1 .وقتی شما از منظره ای یا دیدن چیزی لذت می برید
 
و از آن به صورت کلامی  تعریف می کنید و اهل به به
 
و چه چه کردن هستید میزان ترشح این ماده در مغـــــز
 
افزایش می یابد .
 
2 .وقتی شما یک پارچه, گلبرگ گل یا چیزی لطیف را
 
لمس می کنید و احساس خوشایندی دارید میزان ترشـح
 
این ماده در مغز افزایش می یابد ...
 
3 .وقتی شما دست می زنید یا به اصطلاح کف می زنید
 
حتی وقتی دریک کنفرانـــس حضور دارید و یا در یک
 
مهمـــانی و حتی به مــــدت زمانی کوتاه میزان ترشـــح
 
این ماده را در مغز افزایش می دهید ...
 
چقــــدر خوب است که بدانیم رفتار ما و لــــذت های ما
 
چه بصری و چه لمسی باعث می شود بدن در کنتـــــرل
 
هیجانات و استرس های روزهای بعد ذخیره های مفیدی
 
اندوخته کند و باعث ترشح بیشتر ماده های موثر مغز در
 
آرامشمان شود ....
 
پس یادت باشد
 
لذت هایت را به زبان بیاور

  مغزت هوشیارانه
 
آنها را دریافت  می کند
 
و به کار می برد

   + بـی رُخ ; ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
comment نظرات ()