خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

عــــــزیـز !

بغـض مـی کــــــنم

از تــرس روزهــایی که

سهمــمان از هـــــم 

فقــــط یـــک یادش بخــــیر خالــــی باشــــد

   + بـی رُخ ; ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
comment نظرات ()