خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

زندگی

زندگی کردن یعنی:

دوست داشتن و تقسیم کردن آن

اندیشیدن و آرزو کردن

درک رنج و شادی

در جست و جوی صلح بودن

کشف واقعیت زندگی

مورد قبول شدن و قبول کردن دیگران

نگرش واقع بینانه به زندگی

عذرخواهی کردن و اعتماد کردن به دیگران

 

   + بـی رُخ ; ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٢
comment نظرات ()