خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

بوسه

گر بوسه می خواهی بیا،یک نه،دو صد بستان برو

اینجا تن بیجان بیا،زینجا سرا پا جان برو

صد بوسه تر بخشمت،از بوسه بهتر بخشمت

اما ز چشم دشمنان،پنهان بیا ،پنهان برو

هرگز مپرس از راز من،زین ره مشو دمساز من

گر مهربان خواهی مرا،حیران بیا حیران برو

در پای عشقم جان بده،جان چیست؟بیش از آن بده

گر بنده فرمانبری،از جان پی فرمان برو

امشب چو شمع روشنم،سر می کشد جان از تنم

جان برون از تن منم،خامش بیا،سوزان برو

بنگر که راز حق شدم،زیبایی مطلق شدم

در چهره "سیمین" نگر،با جلوه جانان برو

                                                              سیمین بهبهانی

   + بـی رُخ ; ٤:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱٩
comment نظرات ()