خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

خوبرویان

خوبرویان وفا پیشه جفا نیز کنند

به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند

پادشاهان ملاحت چو به نخجیر روند

صید را پای ببندند و رها نیز کنند

گر کند میل به خوبان دل من،عیب مکن

کاین گناهی است که در شهر شما نیز کنند

بوسه ای زان دهن تنگ بده یا بفروش

کاین متاعی است که بخشند و بها نیز کنند

گر رود نام من اندر دهنت،نیست عجب

پادشاهان به غلط یاد گدا نیز کنند

                                                             سعدی

   + بـی رُخ ; ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢٢
comment نظرات ()