خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

دستور زبان عشق

دست عشق از دامن دل دور باد

می توان آیا به دل دستور داد؟

می توان آیا به  دریا حکم کرد؟

که دلت را یادی از ساحل مباد؟

موج را آیا توان فرمود: ایست

باد را فرمود باید ایستاد؟

آن که دستور زبان عشق را

بی گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را

در کف مستی نمی بایست داد

                                            قیصر امین پور

   + بـی رُخ ; ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۳٠
comment نظرات ()