خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

خدا

 

 حلقه اتصال من تا خدا توجه است.توجه یعنی هماهنگ،همنوا و همراه شدن با هستی.

هر لحظه را در زندگی پاس بدار.

هر لحظه می تواند لحظه وصل باشد.اگر قطره به دریا رسید،دریاست ولی اگر از دریا جدا

ماند قطره ای بی مقدار است.

لحظه های روزمره با توجه به خدا،دریایی می شوند.

انجام امور به ظاهر بی اهمیت با یاد خدا ارزشمند می شوند.

هر مشکلی با توجه به خدا راهی برای وصول به دریای رحمت الهی می شوند.

   + بـی رُخ ; ٩:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٧
comment نظرات ()