خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

همپیاله

"همپیاله" گرامی، یار با صفای "خشم کانه" ،که نظر هایش رنگین کمان هفت رنگ این

سرای آفتابی - بارانی است، برای مطلب "رسیدن" نظری گذاشته اند قابل تامل، که خوب

است شما نیز از آن بهره بجویید:

 

باید پذیرفت . . .

در جاده زندگی

رفتن

نرسیدن است . . .

کاش همان روزی که عاشقانه در آغوشم کشیدی،

زمان متوقف می شد . . .

چه سخت جان بودم که

با آن نفس های حبس شده

هنوز هم نفس می کشم

   + بـی رُخ ; ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۸
comment نظرات ()