خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

مثل نقره

و "عشق"

صدای "فاصله" هاست

صدای فاصله هایی که

غرق "ابهام" اند

و مثل نقره

"تمیزند"

   + بـی رُخ ; ٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۸
comment نظرات ()