خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

درخت معجزه

چندان دخیل مبند

که بخشکانی ام

از شرم ناتوانی خویش

درخت معجزه نیستم

تنها یکی درختم

                                شاملو

   + بـی رُخ ; ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٢
comment نظرات ()