خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

دختر دریا

هوای شرجی بندر سکوت ساحل دریا

غروب ساکت و روشن نسیم راهی فردا

به آسمان خیالم شکوفه می زند اکنون

صدای موج نگاهت به سوی کوچه رویا

از این غریزه کوچک چه واژه ها که نگفتم

به خلق قصه چشمت به شعر دختر دریا

هبوط یاد تو سنگین سکوت دست تو دایم

مسیر اشک من اینک گواه گریه ام آیا؟

به این پرنده کوچک بگو که دل به چه داری

در این قفس که ندارد دری به مقصد فردا

                                                        رضا گودرزی

   + بـی رُخ ; ٤:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٢
comment نظرات ()