خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

احساس روستایی

پنجره های جنوبی دلم را

امشب دوباره باز خواهم کرد

تا شاید گذرگاهی برای

موج های پریشان باشد

تا شاید نفس گرم دریا

تنهایی دلم را نوازش دهد

و شالویی زخم دیده بالهایش را برقصاند

و احساس روستایی ام را

باخود

بادریا

باموج

آشناتر سازد

               سید مرتضی کراماتی

   + بـی رُخ ; ۱:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٥
comment نظرات ()