خِشَم کانه : محله ی قدیمی

بیمار خنده های توام بیشتر بخند خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب

برای تو

خوابهایم را

برای رود تعریف می کنم

در یا

از تو موج می زند .

   + بـی رُخ ; ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٢٠
comment نظرات ()