مــو و تـــو و بــارون

 

دلُــــــــــــــــــــــم لَـــــــــهکه

ســـــــــــی یه زمســـــــــــون ســــــردی

با تـــــــــــو

فقــــــــط

مـــــــو و تــــــــــو

بارونِ دهــن مَشـــــــکی و شیشه ی بُخـار گرفــــته

و بـرف پاک کـنِ ماشـیـن که می دروشه از سـرما

عـــطر قـهـــــــوه که مث گُجیک فِر کرده تو آسمونِ ابری

لـو و دِســی که بخاریه سی مــو و تــــو

صـدای طاها عمــــرانی و شـعر "بارو" شــــــــهـراد میدری


خشن بارو بشت خونه ی شلی بیت

تشی پیشی خرنگی منکلی بیت

پشیک تپ تپ بخورد ری بون خونه

بجیکا کایم آون دونه دونه

چلیته بشکنیم تو منکلونیم

دوتی سی هم نمشک تو بلبلونیم

دسامو گرم ری تش ها کنیمو

سی هم تعرفای خش ها کنیمو

بلنداویم دوتی از جامو با هم

بلندی هاکنیم دسامو با هم

دعا با هم بخونیم با دل صاف

نواویت هیچ کسی تو بارو علاف

بگیم که نشکخت هیچ بند باغی

خراب ناویت سلت هیچ کلاغی

الهی نم نکوت هیچ بون خونه ی

ترک ناسوت دل حتی یه دونه ی

خدا هاکوت بجیکی تر نواویت

چشوک خونه بی کمتر نواوت

دره از توکووه او باره شی خش

بهار از دیر واگرده با پی خش

چه بهترکه بفهمیم کدر یکدو

مث تشنه که می گردد پی او

بیو تا مهربون آویم سی هم

دو تا تن یه جون آویم سی هم

مو خار از پی تو دربارم تو پی مو

مو شی تو دلخوشیم بیت و تو شی مو

 
ترجمه ساده :
 
خوش است هنگام باران در کلبه ای گلی باشی
 
و در کنارت منقلی پر از آتش برافروخته
 
دانه های زنگوله مانند باران روی پشت بام کلبه بخورد
 
و گنجشک ها قایم باشک بازی کنند
 
چلیته-سرشاخه های خشک- را بشکنیم
 
ودر منقل بیندازیم و برای هم نمشک- حلوا-
 
در بل بل - نان محلی- بگذاریم
 
دست هایمان را روی آتش گرم کنیم
 
و حرفهای خوب و خوش بزنیم
 
هر دو بلندشویم و دستانمان
 
را بسوی آسمان دراز کنیم
 
با دل صاف دعا کنیم که هیچ کس
 
در باران سرگردان نباشد
 
هیچ بند باغی نشکند 
 
سلت- آشیانه- کلاغی خراب نشود
 
سقف هیچ خانه ای نم ندهد
 
ودلی ترک نخورد حتی یک دل نشکند
 
خدا کند هیچ گنجشکی خیس نشود
 
و انبار گوشه خانه بدون کبوتر نگردد
 
دره از دل کوه با خودش آب بیاورد
 
بهار از راه دور با پای خود برگردد
 
چه بهتر که قدر یکدیگر را بدانیم
 
مثل تشنه ای که دنبال آب می گردد
 
بیا با هم مهربان باشیم
 
یک روح و جان در دو تن
 
من از پای تو خار دربیاورم و تو از پای من
 
تمام دلخوشی من تو باشی و دلخوشی تو من


یادش  بخیـر  عـــزیـــز ...

/ 6 نظر / 133 بازدید
اديب

سروری جان مدینه گفتی و کردی کبابم ! سرماش که حساوووی اومده عما بارونلش هنی نه !!

شادی

سلام صبح بخیر قضیه این هلو رو نفهمیدم والا کمی تا نسبتی خنگ هم شدم!

حامد

وختی که بارون نباره نوگ و نودون سی چمن ای نباشه نون خشکی چیل و دندون سی چمن چندل خونه شکس طاقش گلمبی ری سرم فرش مرغوب کویر و فرش کاشون سی چمن اسغون مونده تو زخم و خار بمبک تو گولیم زنده ی گلخونه ای و زیر نیلون سی چمن جنگل سوزی میخوام تا سیم بخونه بلبلی ناله مرغ شو و خار بیابون سی چمن هم دگل اشکس و هم فرمن و هم کانی سکون باد قبله، باد برو،باد هیرون سی چمن ری سر جی شیر نر که زوزه میده گرگ گر اسب تازی لکه میره اسب شیطون سی چمن وختی همسادم نمیره او خوشی گولیش دومن قلیه هامور پی مرغ و فسنجون سی چمن دل تو سینه وختی خوش نی غرق درد و ماتمن تار و تمبور و دهل ساز نی انبون سی چمن دسم الان زیر سنگن داد و فریادم هوان وعده ی ملک ری و تخت سلیمون سی چمن ای خدا حالم پریشونن ز دس روزگار خال تو کنج لب و زلف پریشون سی چمن کار ازیی حرفا گذشته پیچ تو دل کشتتم اوشه هیچ فویده نداره زیره زنیون سی چمن بال فر کردن میخوام تا فر کنم از ای قفس دس اشکسه تو گردن پای لنگون سی چمن میکنه شکوه ((خلیلو)) از ته دل تا ابد وختی نی نور سحر شام غریبون سی چمن...

زارع

نم نمه بارون چه خشه ولی خو بارون چاقی بزنه خشتره درود جناب سروری جسارتن عکس با یکی از شعراتون رو روی وبلاگم گذاشتم امید که بیاید سر بزنید

راوی

عاااالی عاااالی عاااالی

فروز

آخ ... یادش به خیر عزیز !