امروز

در اعماق تهی قلبت

ای دوست !

تنها منشین

کوچه ها امروز

پر از مردمانی است

قلبهاشان سرشار

دستهاشان پر ....

                                                             پیرتاج

/ 3 نظر / 8 بازدید
ساده

و صدایشان رساتر

لی لا

ولی این روزها تنهایی بهتره به نظرم...[نگران]

مه سیما

درود شاهرخ عزیز کاش هایلایت نمی کردین. صفحه وبلاگتون طوسیه برخی رنگا ناخوانا می کنن متن رو... البته جسارتمو می بخشین[گل] اعماق تهی قلب تنها باید بود. مردمان امروز سرشارن، سرشار از بودن های خودشان