نشانی

سمت مرا

از آب بپرسید

دریا

همیشه منتظر عاشقانه هاست .

                                                                       محمد رضا عبدالملکیان

/ 2 نظر / 7 بازدید
ساده

درود استادجان آرشیو گذشته هستند؟ نشانی من همین جاست لای بوته زار ِ آن طرف رود

مه سیما

شبیه تکه چوبی رها در آب