مرحوم سید علی نقی دشتی

دلسروده ای بی مانند از شادروان سید علی نقی دشتی،عالم بزرگ دشتی،با گویش

شیوا و دلنشین دشتی:

 

مو امیت تو دلم عشکت پنه بیت

چشم نا مهلتم یه هو اوش میت

تش عشکت دل مش وا توندن

نه او چیش خین دلن ری گپ شی ام میت

 

فلک مش و تو دیر هم براندن

ز دوریت گوشت لارم وا کرندن

چت آم بیت ری هل و مو سیلی ها کو

مو چم کردن که تو مت چیش براندن

/ 0 نظر / 36 بازدید