آدم ها

 
می گفت :  به نظرمن، آدمها دو دسته هستند:

 

یا از من پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور و ...

یا بی پول ترن که بهشون میگم گشنه گدا و ...

 

یا بهتر از من کار میکنن که بهشون میگم خرحمال و ...

یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم تنبل و ...

 

یا از من سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر و ...

یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو و ...

 

یا از من هوشیارترن که بهشون میگم پرافاده و ...

یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو و ...

 

یا از من شجاع ترن که بهشون میگم بی کله و ...

یا از من محتاط ترن که بهشون میگم بی عرضه و ...

 

یا از من دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج و ....

یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس و ...

 

یا از من بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ و ...

یا کوچیکترن که بهشون میگم فسقلی و ...

 

یا از من مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت و ...

یا رو راست ترن که بهشون میگم احمق  ...

 

کلا معیار همه چیز من هستم و نه حقیقیت

/ 3 نظر / 25 بازدید
راوی

بله وقتی که من، معیار هرگونه عملکرد میشه اینجوری میشه. اون هم نه یک من ِ واقعی بلکه یه من ِ کاذب و خودبرتربین.

شکوفه

زنگ زدم. گریه هم کردم [گریه]

مه سیما

چقدر منم من و آخرش هیشکی حق نداره از این منه بزنه جلو وگرنه چنتایی با هم - چنتا من - می ریزن روی یکی... تا کله پاش کنن...