زندگی

بسیاری از زن و شوهرها ،لذت و هیجان اختلاف داشتن درباره یک مسئله را درک نمی کنند.

با کمی شوخ طبعی و شادی و نشاط ،با موضوع برخورد کنید و سربه سر یکدیگر بگذارید.

ببینید هرکس چقدر می تواند طاقت بیاورد !

همه می دانند آشتی بعد از یک مشاجره ،چقدر لذت بخش است.

/ 0 نظر / 7 بازدید