حال خودم نیست

 

دردی که گرفته است مرا مال خودم نیست

این حالت خوبیست ولی حال خودم نیست

اوقات خوشی داده به من عشق ولی این

یک چندم خوشوقتی هر سال خودم نیست

آنقدر به دنبال توام سایه به سایه

که این سایه پا بسته به دنبال خودم نیست

وقتی که زچشمان تو الهام گرفته است

این نیمه غزل مال خودم...مال خودم نیست

 

/ 0 نظر / 7 بازدید