آغاز هـر چیـــز

 

روزی نـــو یا کاری تازه
 
با هـــدیــه ای دلنشین صد چنــدان زیباست

این هـــدیــه گاه کلامی است از ناکجا آباد ذهن یک غــریبـــه

و یا غــــریبــه ایست که گاه تا مـــرز آشنایـــی گامـــــــــ برمـــی دارد
 
تمـامـــــــــی تـــوان کائـناتـــــــــــــ  با تـــوستــــــــــــــ
 
آنگاه که با چشمانـــی نافــذ گامـــــ  برمـــی داری
 
و چــنان می نگــــــــری کــه گــویـــی
 
دنیا در زیر گامهای تــوست

/ 3 نظر / 24 بازدید
رضا عنصرسیار

گام برمی داری و فکر می کنی ک جهان زیر پاهای توست .. وقتی آن غزیبه دست در دستان ت داده باشد و برای ادامه راه ب تو آری گفته باشد.. حال ک این گونه نیست.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: درود ر مجری توانا.. کم رنگ هستید در سیما این روزها.. آخرین بار هم حضوری در مراسم هنرمندان برتر استان در سینما بهمن دیدم شما را و بعد هم دیگر نه..

فاطمه اسماعیلی

من که شلاق وحشی هر باد کرده از بوسه سیر دستم را از زمین و زمان دلتنگم آسمانی! بگیر دستم را