شب

شب قراری است که ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند

و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب می زند.

                                                                              علی سروری

/ 1 نظر / 3 بازدید
د ر ی ا

چه تصور شاعرانه ای!