دوستی

قیمت لحظه ها را نمی توان سنجید

در آن هنگام که

دوستی شکل می گیرد

آنگاه که جامی را قطره قطره پر می کنید

دست آخر با قطره ای،

سر ریز می شود . . .

و به زنجیره مهربانی ها نیز،

یکی هست

که سرانجام دل آدمی را

لبریز می کند!

 

                   جیمز باسول

/ 0 نظر / 6 بازدید